Financijsko izvješćivanje

Standardi financijskog izvješćivanja se učestalo mijenjaju pa uz praćenje svih ostalih zakonskih, regulatornih i poslovnih zahtjeva, nije uvijek lako biti u toku – sastaviti financijske izvještaje kako bi oni bili fer i realni može biti zahtjevno. S druge strane, zahtjevi za osiguravanjem pouzdanosti financijskih izvještaja sve su veći. Kompanije koje tom zahtjevu mogu udovoljiti djeluju kredibilnije i ostvaruju benefite poput lakšeg i/ili povoljnijeg pristupa financiranju i većeg povjerenja unutarnjih i vanjskih dionika. 

Ako se nalazite u situaciji da:

  • trebate pomoć u pripremi godišnjih financijskih izvještaja ili nekih drugih financijskih informacija ili trebate nekoga da neovisno pregleda financijske izvještaje ili druge financijske informacije koje ste pripremili; ili
  • trebate savjet iz područja računovodstva i primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja („MSFI“) / Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja („HSFI“);                                                                                                                                                                                                                           

 možemo vam pomoći s našim uslugama:

  • pripreme godišnjih financijskih izvještaja za statutarne potrebe i/ili potrebe unutarnjeg izvješćivanja;
  • neovisnog pregleda pripremljenih financijskih izvještaja;
  • kompilacije financijskih i/ili drugih informacija;
  • savjetovanja iz područja računovodstva i primjene MSFI-a / HSFI-a;
  • edukacije zaposlenika iz područja računovodstva i primjene MSFI-a / HSFI-a.