Kontroling i performance management

Kako bi Uprava društva donijela adekvatne i pravovremene odluke, neophodna joj je potpun(ij)a slika financijskog uspjeha i stanja društva. Kvalitetan sustav izvještavanja i planiranja treba se osloniti na postojeće računovodstvene i prodajne izvore podataka te se razvijati paralelno s rastom društva. Društva koja u sustave mjerenja strateških ostvarenja integriraju ciljeve (KPI-eve) na svim razinama poslovanja, brže identificiraju bitna odstupanja u ostvarenjima i prije mogu poduzeti korekcije u poslovanju.

Ako Vam je potrebna pomoć u području kontrolinga i performance management-a, možemo vam pomoći sa:

  • uspostavljanjem ili unapređenjem sustava kontrolinga, uključujući snimku postojećeg stanja i dostupnih izvora podataka, definiranje ključnih pokazatelja uspjeha na različitim razinama, povezivanje (i gdje je moguće automatizacija) s računovodstvenim podacima te mapiranje relevantnih podataka u izvještaje upravi, definiranje politike nagrađivanja;
  • izradom ili savjetima u izradi godišnjih planova, forecast-a, popratnih politika i dokumentacije;
  • eksternaliziranjem kontrolinga: npr. uslugom mjesečne izrade financijskih izvještaja prema segmentima poslovanja, izradom godišnjih planova, investicijskih planova i slično;
  • edukacijom za postojeće ili nove zaposlenike u odjelima kontrolinga ili na funkciji kontrolora;
  • gdje je moguće, automatizacijom mjesečnih izvještaja koristeći Power BI;
  • ostalim savjetodavnim uslugama iz područja kontrolinga i poslovnog upravljanja.